Killis

Rivulidae Laimosemion agilae

Registrerings dato
02.03.2016
0 Liker
3 Visninger

OPPDRETTSDATA

Dag Leonard Fjeldstad

Haugaland Akvarieklubb


18-11-2017 | 47 år gammel.

Dato for egg 18-11-2017
Dato for yngel / klekking 18-11-2017
PH Verdi
GH Verdi
KH Verdi
Temperatur °c
Bunnsubstrat
Antall Egg/Yngel ved fødsel 1 Stk
Antall Yngel ved 8 uker 1 Stk
Overlevelsesprosent
100%
Beplanting
Lokasjon
Lystid Timer i døgnet
Sirkulasjon Liter i timen
Hovedfor til foreldre
Hovedfor til yngel
Yngelpleie
Vanntillsettninger
Beskrivelse av oppdrett

Velg år